KINH DOANH

KINH DOANH
+ Nếu ai đó kiên trì được 3 ngày, đó gọi là sự NÔNG NỔI
+ Nếu ai đó kiên trì được 3 tháng, đó mới là BẮT ĐẦU
+ Nếu ai đó kiên trì từ 2-3 năm trở lên, đó mới được coi là làm SỰ NGHIỆP
Nếu như chúng ta làm bất cứ việc gì cũng đòi có sự hồi đáp ngay lập tức thì chắc chắn cả đời này chúng ta sẽ không làm được việc gì lớn
Kết quả của sự thành công ai cũng muốn có, con đường thành công ai cũng muốn đi, thế nhưng không phải ai cũng có thể kiên trì đi hết.
❤️❤️❤️ Bây giờ mới đến lúc bắt đầu sự nghiệp ^^

 • Published On : 10 months ago on August 30, 2017
 • Author By :
 • Last Updated : August 30, 2017 @ 5:58 am
 • In The Categories Of : Uncategorized

4 Comments

 1. Linh Linh says:

  Ngọc Ánh Ngọc Hân đừng kêu nản 2 chị nhé

 2. Ngọc Hân says:

  Chị đọc lâu roài.:))))

 3. Linh Linh says:

  đọc cái e nhớ ngay đến 2 chị :)))

';