Sỉ lẻ giá tốt call e ship luôn ah 0985549273 nhà e phục vụ xuyên đêm e ở định công thượng hnay e có chương trình fs hoặc bù ship cho mỗi đơn 10

  • Uncategorized
  • August 4, 2017
  • Comments Off on Sỉ lẻ giá tốt call e ship luôn ah 0985549273 nhà e phục vụ xuyên đêm e ở định công thượng hnay e có chương trình fs hoặc bù ship cho mỗi đơn 10

Sỉ lẻ giá tốt call e ship luôn ah 0985549273 nhà e phục vụ xuyên đêm e ở định công thượng hnay e có chương trình fs hoặc bù ship cho mỗi đơn 10-15k
Heo khô cháy tỏi sợi 80k 200g 175k 500g
Bim bim mực 65k 1 gói 120k 2 gói
Bánh tráng trộn chú viên 35k 1 suất
Xx phomai 65k 1 gói 250g 240k 4 gói
Gà khô cay – gà lá chanh 35k 100g 100k 300g 150k 500g 280k 1kg
Snack đùi gà 2 vị cay – gà lá chanh 45k 1 bịch 6 gói
Chân gà yuyu cay 50k 1 gói 210g 140k 3 gói 225k 5 gói – chân gà dưa chua k cay chua ngọt 35k 1 gói 120g 100k 3 gói
Lương khô mini 135k 1kg 75k nửa kg
See Translation

  • Published On : 11 months ago on August 4, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : August 4, 2017 @ 3:31 am
  • In The Categories Of : Uncategorized
';