Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

7g hôm nay 27

7g hôm nay 27-3-2017 cả đoàn có mặt tại chân núi Phnom Malai để thắp nhang cho đồng đội đã hy sinh trong khu vực Cao Malai.
Chút lòng dâng cùng đồng đội các đơn vị đã hy sinh.
Xin giã biệt các anh em. Chúng tôi về nước mà lòng khôn nguôi nhớ các anh em.

  • Published On : 4 years ago on March 28, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : March 28, 2017 @ 12:28 am
  • In The Categories Of : Uncategorized
';