Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

Bài này mình rất thích vì đã tiếp cận đúng cốt lõi vấn đề

Bài này mình rất thích vì đã tiếp cận đúng cốt lõi vấn đề.
Một trong những nguyên nhân mình cho là tạo ra sự trầm trọng của trầm cảm sau sinh chính là thái độ của người xung quanh người mẹ với nhất cử nhất động của cô. Thử tưởng tượng người mẹ trẻ lần đầu làm mẹ, bên cạnh những mệt mỏi về thể xác còn biết bao nhiêu lo lắng về trải nghiệm quá mới mẻ, lòng nơm nớp… thì đụng đến việc này bị quát, đụng đến việc kia bị chê…, giống như bạn lần đầu học một thứ gì đó mà thay vì được động viên, hỗ trợ tích cực lại bị chê trách và soi mói ấy. Phản ứng cơ bản của tất cả mọi người trong trường hợp đi học cái mới là: bỏ – bỏ để giữ sự tự tôn của bản thân; trong khi người mẹ trẻ nếu thần kinh vững sẽ hiểu rằng không bỏ con mình được, còn thần kinh yếu thì…
Mình cho rằng cốt lõi mọi vấn đề chính là ở sự thiếu hiểu biết dẫn đến thái độ định kiến áp đặt và nhìn nhận một chiều. Thái độ này kêtd hợp với quan niệm xã hội có tôn ti trật tự (người lớn luôn đúng – trẻ nhỏ luôn sai) sẽ tạo nên bi kịch trong đó nhiều người có tuổi ác mà không biết mình ác, gây hoạ mà vẫn không biết mình tạo nghiệp, chỉ nằng nặc cho rằng mình đang “quan tâm”.
Giải pháp ư? Đọc sách chứ còn gì nữa! Những thế hệ trước có thể không đọc vì nhiều lý do cuộc sống (mà bởi thế cứ gây đau khổ cho thế hệ sau một cách hồn nhiên), thế hệ chúng ta nếu không muốn tiếp nối và gieo rắc khổ đau không đáng có cho con cháu thì… học đi chứ còn gì nữa!

  • Published On : 4 years ago on September 9, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : September 9, 2017 @ 1:42 am
  • In The Categories Of : Uncategorized
';