Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

Chỉ cần nhìn cái hình này

Chỉ cần nhìn cái hình này, tôi mới chụp qua khung kính, thì có thể thấy Tp HCM “không có cửa” để trở thành Singpore được.
Tôi chắc rằng, với cách làm hiện nay, 50 năm nữa Tp HCM cũng không thể bằng Singapore hiện nay!
LMC
Chợt nhớ đến mấy bạn ra phố đi bộ Nguyễn Huệ tuyên bố thành triệu phú đô la sau 1 năm.
Các bạn ấy phải gọi các ngài bằng Thầy!

  • Published On : 4 years ago on May 21, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : May 21, 2017 @ 7:07 pm
  • In The Categories Of : Uncategorized
';