Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

Có một dạng phụ nữ rất chuộng cái rõ ràng

Có một dạng phụ nữ rất chuộng cái rõ ràng, một là một, hai là hai, nếu không là tất cả thì đừng là gì. Họ không thích những thứ nằm ở lưng chừng, giữa ranh giới của cái này và cái khác vì đơn giản họ sợ những thứ không an toàn.
…Dạng phụ nữ này, yêu cũng được, không yêu cũng chẳng sao, nhưng nhất định phải là một thứ tình cảm trước sau như một, không thay đổi dù cho có biến cố, một lòng một dạ như thuở ban đầu, nhất định phải thật sự rõ ràng.!

  • Published On : 4 years ago on April 27, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : April 27, 2017 @ 12:46 pm
  • In The Categories Of : Uncategorized
';