Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

Điều tồi tệ nhất của nàng là hạ thấp giá trị bản thân và mưu cầu hạnh phúc để cho người không ngang tầm một cơ hội

  • Uncategorized
  • May 22, 2017
  • Comments Off on Điều tồi tệ nhất của nàng là hạ thấp giá trị bản thân và mưu cầu hạnh phúc để cho người không ngang tầm một cơ hội

Điều tồi tệ nhất của nàng là hạ thấp giá trị bản thân và mưu cầu hạnh phúc để cho người không ngang tầm một cơ hội.
Họ xem thường nàng bởi lòng vị tha,sự bao dung của nàng không đặt đúng chỗ.
Nàng hay khuyên họ hành xử giao lưu ở vị trí nào thì gặp người ở vị trí ấy.
Thế mà 5 lần 7 lượt họ chà đạp lòng tự trọng của nàng để chạy theo cái thứ vớ vẫn khác cùng hàng với họ.
Nó như một cái tát vào mặt nàng.
Thấm đẫm vị tồi tệ.
St vì đọc nghe hay hay

  • Published On : 4 years ago on May 22, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : May 22, 2017 @ 3:42 pm
  • In The Categories Of : Uncategorized
';