Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

Giới thiệu luận văn “Nâng cao chất lượng dịch vụ mạng Internet”

  • Uncategorized
  • July 7, 2017
  • Comments Off on Giới thiệu luận văn “Nâng cao chất lượng dịch vụ mạng Internet”

Giới thiệu luận văn “Nâng cao chất lượng dịch vụ mạng Internet”
Tác giả: Trần Anh Tuấn
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14571
#dichvumang
#manginternet
Luận văn bao gồm các nội dung chính
– Khái quát sự phát triển của mạng Internet và yêu cầu về chất lượng dịch vụ – các mô hình chất lượng dịch vụ (QoS).
– Trình bày các cơ chế thực hiện INTSERV và DIFFSERV áp dụng cho thiết bị định tuyến của CISCO: bộ điều hoà lưu lượng biên mạng, các cơ chế xếp lịch cho gói tin, các cơ chế tránh tắc nghẽn và chính sách loại bỏ gói tin.
– Đo kiểm một số cơ chế hoạt động của DIFFERENTIATED SERVICE trên thiết bị định tuyến của CISCO.
– Áp dụng các bài đo chất lượng dịch vụ có phân loại tiêu biểu vào mạng thực tế của Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh
See Translation

  • Published On : 4 years ago on July 7, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : July 7, 2017 @ 12:44 am
  • In The Categories Of : Uncategorized
';