Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

Há há há há

Há há há há ..
Nhân thế Hoàng :
“Má ơi, Formosa xả thải giết dân, giết biển, khiến bao nhiêu gia đình tan nát, môi trường cần 5-7 mươi năm chưa chắc đã khôi phục lại được thì câm như hến, lại vác bím qua tận bên Châu Phi để bảo vệ voi.
Anh nói cho nghe hai em nè, hai em biết ai buôn lậu ngà Voi không? Đó chính là cái bọn đưa hai em qua bển để kêu gào bảo vệ bọn voi đó đó.
Anh khuyên thật lòng, ở nhà mà bảo vệ cái vòi voi đang ngày đêm cung phụng bọn em cho nó xong, qua bển Voi húc lòi ruột ráng chịu à nha!”

Má ơi, Formosa xả thải giết dân, giết biển, khiến bao nhiêu gia đình tan nát, môi trường cần 5 – 70 năm mới khôi phục lạ…

Người đăng: Nhân Thế Hoàng vào 22 Tháng 5 2017

  • Published On : 4 years ago on May 26, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : May 26, 2017 @ 1:26 pm
  • In The Categories Of : Uncategorized
';