Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

“Hiểu được nhau đã là chuyện tốt

“Hiểu được nhau đã là chuyện tốt, nếu chẳng may chưa hoặc xấu hơn là không thể hiểu nhau thì xin đừng nói ra những lời cay nghiệt.
Làm tổn thương một người có lẽ không khó, phán xét một người cho hả dạ có lẽ cũng không khó, nhưng cứ mãi làm điều dễ, phần khó về ai hả bạn ơi?”.

Mượn vài dòng của một người bạn, không tiện tag tên. Đọc lâu rồi, hôm nay có chuyện, tự nhiên lại nhớ đến.
Như mọi lần, mình chọn phần khó về mình, bạn nha?
Hổng gì hết, tại mình “mature” (đó giờ) rồi ahihi ;)))

  • Published On : 4 years ago on February 27, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : February 27, 2017 @ 1:56 am
  • In The Categories Of : Uncategorized
';