Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

Khách hàng thường ra quyết định mua hàng theo cách mà họ muốn

  • Uncategorized
  • July 18, 2017
  • Comments Off on Khách hàng thường ra quyết định mua hàng theo cách mà họ muốn

Khách hàng thường ra quyết định mua hàng theo cách mà họ muốn. Họ không muốn rơi vào trạng thái BỊ nhân viên bán hàng thúc giục họ ra quyết định mua hàng theo cách mà người bán hàng muốn.
Từ đó suy ra: những việc nhân viên bán hàng làm trong hiện tại, như gọi điện chào hàng, chăm sóc khách hàng, marketing và xây dựng thương hiệu cá nhân… là để BÁN hàng cho khách trong tương lai, chứ không phải để bán hàng cho khách trong hiện tại, khi khách hàng đã sẵn sàng mua hàng theo cách mà họ muốn.
Công việc của nhân viên bán hàng giống hệt với công việc của người nông dân. Muốn có mùa gặt bội thu, người nông dân phải gieo hạt giống tốt, trên những cánh đồng đất mầu mỡ. Và cũng vậy, người bán hàng muốn bán hàng thành công trong hiện tại, thì họ phải làm liên tục rất nhiều công việc đã nêu trên trong quá khứ.
Nguồn:Anh Vũ Tuấn Đạt
See Translation

  • Published On : 4 years ago on July 18, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : July 18, 2017 @ 11:37 am
  • In The Categories Of : Uncategorized
';