Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

Không cần cho phép

Không cần cho phép, lệnh Phó TTg !
=======
Bài ca biên giới
Sáng tác: Xuân Giao
Trình bày: Quốc Bình
Khi lá xanh xanh nghiêng mình bỗng quen
Chiến sỹ Nhân dân biên phòng áo xanh
Nơi biên giới rừng già bát ngát
Có chúng tôi canh giữ đêm ngày
Cho bao em thơ yên giấc ngủ ngon
Cho lúa reo vui trên đồng nắng mới
Cho cây lá rừng già biên giới
Mãi mãi hát câu khúc hát ngàn đời.
Bao dốc bao khe vó ngựa đã quen
Bóng suối long lanh in màu áo xanh
Ôi mỗi tấc rừng già quê hương
Chúng tôi quyết đem xương máu giữ gìn
Cho bao em tơ mãi mãi đẹp tươi
Cho máy reo trên công trường kiến thiết
Ôi đất nước mẹ hiền có biết
Chúng tôi đứng đây canh giữ ngày đêm
Đất nước trao tôi núi rừng rẫy nương
Giữ đất quê hương giữ từng tiểng chim
Giữ vững mãi màu trời biên giới
Mãi mãi sáng trong tấc đất nghĩa đời
Cho bao em thơ yên giấc ngủ ngon
Cho lúa reo vui trên đồng nắng mới
Cho cây lá rừng già biên giới
Mãi mãi hát câu khúc hát ngàn đời
Cho bao em tơ mãi mãi đẹp tươi
Cho máy reo trên công trường kiến thiết
Ôi đất nước mẹ hiền có biết
Chúng tôi đứng đây canh giữ ngày đêm.

  • Published On : 4 years ago on May 24, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : May 24, 2017 @ 3:34 pm
  • In The Categories Of : Uncategorized
';