Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

KHÔNG THỂ TÌM LẠI THỜI GIAN ĐÃ MẤT

KHÔNG THỂ TÌM LẠI THỜI GIAN ĐÃ MẤT
(Hồng Thanh Quang)
Không thể tìm lại thời gian đã mất,
Lửa tàn rồi, khêu nữa cũng làm chi…
Nhưng lạnh quá, lòng đôi khi cũng muốn
Quay lại nhìn để lệ ấm hàng mi.
Vẫn may lắm dù vô cùng ngắn ngủi
Nhưng một lần ta đã bên nhau…
Nhân loại đó, hàng tỉ người muốn lắm,
Chẳng làm sao thốt được tiếng yêu đầu…
Em đừng xót vì không là mãi mãi,
Những nguyện thề ta đã kịp riêng trao…
Có khoảnh khắc bền lâu hơn một kiếp,
Có đắm chìm cứu vớt những trăng sao…
(6-1-2013)

  • Published On : 4 years ago on August 26, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : August 26, 2017 @ 1:04 pm
  • In The Categories Of : Uncategorized
';