Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

KÍNH MỜI CẢ NHÀ CÙNG DÂNG TRAI TẰNG ĐẾN “ĐỨC ĐẦU ĐÀ TỐI THƯỢNG” DHUTANGA SHILANANDA

KÍNH MỜI CẢ NHÀ CÙNG DÂNG TRAI TẰNG ĐẾN “ĐỨC ĐẦU ĐÀ TỐI THƯỢNG” DHUTANGA SHILANANDA
Đuoc sự tác ý của đại thí chủ và bạch Ngài hoan hỉ chấp thuận.
Kính mời quý gia đình phật tử đã đăng ký dâng trai Tăng đến “Đức Đầu Đà” thì ngày mai (thứ 4) cùng nhau đến biệt thự số 42 tại 10 phố Đặng Thai Mai Tây Hồ vào lúc 9h00 sáng để dâng bữa vật thực tạo thêm công đức cho mình và thân quyến.
Các gia đình chưa có điều kiện đăng ký cũng kính mời tham dự để pháp duyên lành tăng trưởng mang thêm sự lợi ích, sự tấn hoá và bình an lâu dài.
Sadhu sadhu
Trân trọng.

  • Published On : 4 years ago on May 17, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : May 17, 2017 @ 10:11 am
  • In The Categories Of : Uncategorized
';