Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

Mệnh do mình tạo

Mệnh do mình tạo, tâm đổi thì vạn vật đổi, tâm không đổi thì vạn vật không đổi. Yêu hay không, trong lòng nhau đã rõ.
Trên đời việc gì cũng đều có lý do, không thể cưỡng cầu.
Hữu duyên thì thời gian, không gian chẳng là khoảng cách; vô duyên có gặp cũng như không.
Nhân duyên trăm năm, sai trong một phút, quay đầu tìm lại, tình đã thành không.
Yêu rồi biệt ly, oán rồi hội hợp, buông tay về trời, tất cả đều thành hư vô.
Vợ chồng cùng sống cùng chết, nháy mắt là thống khổ nhưng vĩnh hằng là hạnh phúc.

  • Published On : 4 years ago on February 26, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : February 26, 2017 @ 1:17 pm
  • In The Categories Of : Uncategorized
';