Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

Mếy đứa kon cháu của quại coi đó mà học

Mếy đứa kon cháu của quại coi đó mà học.
Già nua tuổi tác không bao giờ là vấn đề lớn, nếu có đầu óc, tư tưởng đủ tốt.
Mơi mốt zề zà (nếu ngọy bị đỳ shống dzai như đỹa) ngọy cũng bắt chước bà cụ nèy mà nâng cấp hiểu biết để theo đám con cháu.
Đúng vậy, học không bao giờ là trễ, chỉ shợ lười học, cố chấp, ngang bướng, cứng đầu khó tiếp thụ tri thức và hiểu byết thoy.
Giờ ngọy già cả, hom hem 119 tuổi rầu chớ bất kỳ ai có gì hay ho ngọy đều học lóm cho bằng hết, ngọy thích nhất là học từ đám trẻ tuổi hơn mình nhiều nhiều, đầu ngọy siêu sắp bơ open mind mừ ! Tất cả các cháu đều là thầy dạy của ngọy. Ngọy shợ 1 mai chết rồi, ngọy hổng còn cơ hội được học gì nữa, ngọy học cho tới khi tàn hơi anh Trời bồng ngọy zề, các cháu iu vấu ạ. 😀

  • Published On : 4 years ago on May 28, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : May 28, 2017 @ 3:09 pm
  • In The Categories Of : Uncategorized
';