Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

Nền tảng cốt lõi của chiến lược kinh doanh là:

Nền tảng cốt lõi của chiến lược kinh doanh là:
1. Hãy bắt đầu từ thấu hiểu 3C
– customer – hiểu khách hàng
– competitor – hiểu đối thủ
– company – hiểu chính doanh nghiệp
2. Sau đó xây dựng S-T-P = phân khúc – lựa chọn thị trường mục tiêu – định vị khác biệt.
3. Xây dựng mục tiêu và chiến lược 4P hợp lý
– Thiết lập mục tiêu SMART
– Chiến lược theo mô hình SWOT + 4P (product, price, place + promotion)
4. Triễn khai bằng kế hoạch thực tiễn dựa trên đội ngũ chuyên nghiệp + quy trình + hệ thống.
5. Đo lường và đánh giá kết quả
Good luck to you all…

 • Published On : 3 years ago on August 26, 2017
 • Author By :
 • Last Updated : August 26, 2017 @ 3:30 am
 • In The Categories Of : Uncategorized

5 Comments

 1. Mai Maika says:

  Tui đag học PTI ngoài HN mà hok thấy thầy ra nhỉ

 2. Mai Maika says:

  Có j cafe nhỉ

 3. Nguyễn Ngoan says:

  Maybe

 4. Nguyễn Ngoan says:

  Đi tỉnh tam đảo + hanoi for 1 day

';