Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

Ngày lễ Mẹ

Ngày lễ Mẹ.
Mỗi năm một lần có Ngày lễ Mẹ
Làm thế nào để Mạ được vui
Từ trong con lòng của con dào dạt
Thương Mạ nhiều thương vô kể, Mạ ơi!
Đối với con đâu chỉ có một ngày
Mà cả năm đều là Ngày lễ Mẹ
Lòng của Mạ bao la như biển lớn
Con dẫu già vẫn bé nhỏ khi đứng trước Mạ của con
Mạ mỗi ngày mỗi một già thêm
Con chỉ mong Mạ mãi vui cùng con cháu
Ngày lễ Mẹ con kính xin cầu chúc
Mạ của con luôn có vạn niềm vui.
Phi Vũ

  • Published On : 4 years ago on May 13, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : May 13, 2017 @ 12:53 am
  • In The Categories Of : Uncategorized
';