Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

NGƯỢC ĐƯỜNG VỀ VỚI NGÀY XƯA

NGƯỢC ĐƯỜNG VỀ VỚI NGÀY XƯA
(Hồng Thanh Quang)
Ngược đường về với ngày xưa,
Vô ưu cái thuở ta chưa gặp người.
Trên cao là nhất ông giời,
Ở dưới mặt đất ta thời líu lo….
Hành trang có mấy câu thơ,
Ta mang sĩ khí qua bờ sông Tương.
Hữu duyên hạnh ngộ ngang đường,
Người truyền mai đạo, ta thương phận đào.
Thế rồi sóng nước nghiêng chao
Bao nhiêu chìm nổi mình bao cho mình.
Trước sau một dạ trung trinh,
Cùng tin vào lẽ công bình tất niên.
Bây giờ buồn lại chờ phiên
Rập rình trước ngõ để lên hãm tài.
Nhưng ta ở giữa đêm dài,
Vẫn tìm thấy sáng trong bài cổ ca.
Đoạn đời sôi nổi đã qua,
Ngoái nhìn quá vãng cũng là đương nhiên.
Có chi mà phải đau phiền,
Một khi còn hứng khởi truyền cho nhau…
(31-1-2013)

  • Published On : 4 years ago on August 26, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : August 26, 2017 @ 4:01 pm
  • In The Categories Of : Uncategorized
';