Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

Người làm số

Người làm số.
Những tiểu tiết, chi li trong tính toán ở phương Đông thường không hạp với nhiều người. Nhưng toán học không thay đổi bản chất.
Trong một dãy các phép cộng, trừ, nhân, chia, sai một chỗ là kết quả cuối cùng không chính xác.
Giống như trong hệ thống, một bộ phận hỏng hóc thì các bộ phận khác cũng bị ảnh hưởng.
Tài chính – là dòng máu – cá nhân, ảnh hưởng tài chính của một nhóm/ một chiến dịch. Tài chính công ty là tổng thể các nhóm, các chiến dịch.
Mỗi người, mỗi mắc xích, mỗi con số đều cần được quan tâm đúng mực.
Optimized every day function, acts. – Bác Trương Gia Bình. Thực hành mới thấy thú vị

  • Published On : 5 years ago on February 27, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : February 27, 2017 @ 10:53 am
  • In The Categories Of : Uncategorized
';