Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

Nhà xuất bản Hội nhà văn lại xuất bản một tác phẩm nhảm nhí

  • Uncategorized
  • August 23, 2017
  • Comments Off on Nhà xuất bản Hội nhà văn lại xuất bản một tác phẩm nhảm nhí

Nhà xuất bản Hội nhà văn lại xuất bản một tác phẩm nhảm nhí. Đấy là theo nhãn quan của Nguyễn Thanh Vân. Cá nhân mình thấy Nguyễn Thanh Vân có lí. Một người chưa sạch nước cản tiếng Anh mà dám “múa gậy vườn hoang” trong lĩnh vực triết học, mà lại múa một lúc toàn những triết gia “khủng”. https://vandoanviet.blogspot.com/…/tan-man-van-hoa-van-nghe…

  • Published On : 4 years ago on August 23, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : August 23, 2017 @ 11:59 pm
  • In The Categories Of : Uncategorized
';