Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

Nhiều bạn nói đi nghỉ cả hơn 1 tháng sướng ghê

  • Uncategorized
  • August 16, 2017
  • Comments Off on Nhiều bạn nói đi nghỉ cả hơn 1 tháng sướng ghê

Nhiều bạn nói đi nghỉ cả hơn 1 tháng sướng ghê.
Đúng là lúc đó sướng mà bây giờ về rồi, đang ốm ho như cún mà vẫn phải lê lết đi làm.
Nhìn mặt tươi vậy chứ makeup là ánh trăng lừa dối đấy. Sự thực là mệt và đuối rồi. Mà cuộc họp cuối cùng là lúc 6g chiều cơ.

  • Published On : 4 years ago on August 16, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : August 16, 2017 @ 3:35 am
  • In The Categories Of : Uncategorized
';