Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

Nhu cầu của con người là vô tận

Nhu cầu của con người là vô tận, đó là lý do mỗi ngày có cả tỷ người đến thẩm mỹ viện để làm cho mình đẹp hơn!
Trong khi đó, ở một góc nhỏ khác, ai đó đang lầm lũi từng ngày, cần mẫn uống thuốc, để cho mình bớt đẹp đi, để vừa với chuẩn đẹp của quốc dân…
Là tui đó
See Translation

  • Published On : 4 years ago on July 23, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : July 23, 2017 @ 9:30 am
  • In The Categories Of : Uncategorized
';