Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

Ở thời điểm hiện tại

Ở thời điểm hiện tại, theo TS Vu Thanh Tu Anh, hệ sinh thái doanh nghiệp Việt Nam rất không lành mạnh. Thứ nhất là các doanh nghiệp Nhà nước được hưởng lợi nhờ độc quyền; thứ hai là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được trải thảm đỏ ưu đãi, là công dân hạng cao; thứ ba là doanh nghiệp tư nhân với nhiều tầng: doanh nghiệp thân hữu có tài sản hàng tỷ đôla, doanh nghiệp nhỏ…
“Nếu tạo ra hệ sinh thái phân tầng có phân biệt đối xử như thế này thì doanh nghiệp tư nhân nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ không bao giờ phát triển được”, ông nói.

  • Published On : 4 years ago on May 17, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : May 17, 2017 @ 9:54 am
  • In The Categories Of : Uncategorized
';