Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

Post về chiến tranh Việt Nam

Post về chiến tranh Việt Nam, bên dưới toàn các ông bà có đầu nóng comment. Mình tôn trọng quan điểm của các bạn, và các bạn tranh luận lẫn nhau mình không ý kiến. Ai cũng hiếu thắng, nhất là khi chúng ta cảm thấy mình đang đúng, thường sẽ muốn chứng minh điều này với mọi người. Đương nhiên, chứng minh quan điểm không có gì là sai, sai là ở thái độ. Thái độ hung hăng sẽ khiến bạn mất 2 thứ:
-Khả năng tiếp tục thảo luận với đối phương.
-Mất đi những mối quan hệ.
Với những người bất lịch sự, chửi lây cả mình dù chưa hề động chạm gì tới bạn, thì mình xin trân trọng gửi đến lời cảm ơn chân thành này.

  • Published On : 4 years ago on September 21, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : September 21, 2017 @ 8:05 am
  • In The Categories Of : Uncategorized
';