Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

Thân gửi các N/V và H/V đang làm việc và học tại # salon Khánh fashion

Thân gửi các N/V và H/V đang làm việc và học tại # salon Khánh fashion
7 nguyên tắc làm việc tại #Salon
*N/t 1: Công việc không nuôi người nhàn hạ , tập thể không nuôi những kẻ lười .
*N/t2: Vào một đơn vị làm đừng chỉ chăm chăm vào việc kiếm tiền , trước tiên mình hãy học sao cho mình đáng tiền .
*N/t3: Không có nghành nào dễ kiếm tiền cả.
*N/t4: Làm việc , không có noi nào thuận lợi cả ức chế bực dọc là bình thường .
*N/t5:Không kiếm được tiền thì kiếm được kiến thức .
Không kiếm được kiến thức kiếm được kinh nghiệm .
Không kiếm được kinh nghiệm thì kiếm được trải nghiệm .
Khi kiếm được những thứ tren rồi thì tất nhien không sợ không kiếm được tiền .
*N/t6: Chỉ khi thay đổi thái độ của bản thân ,ta mới thay đổi được chỗ đứng trong xã hội .
Chỉ khi thay đổi thái độ làm việc của bản thân, ta mới có được vị trí cao trong nghề nghiệp .
*N/t7:Nguyên nhân gây cho con người cảm thấy mơ hồ 1 .Đó là những năm tháng mà đáng ra ta nên phấn đấu , nên làm việc chăm chỉ thì ta lại nghĩ quá nhiều làm thì lại ít .
Hãy luôn luôn nhớ làm việc bằng cái Tâm !
Những nhan viên xuất sắc khong bao giờ bị động đợi người khác sắp xếp cv cho mình mà họ luôn luôn là người chủ động tìm việc của mình nen làm rồi dốc hết sức của mình để hoàn thành tốt cv .
Chị mong tất cả các N/V và H/V trở thành những nhân tài xuất sắc với sự nghiệp và thành công rực rỡ nhé !

  • Published On : 4 years ago on August 26, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : August 26, 2017 @ 3:21 am
  • In The Categories Of : Uncategorized
';