Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

thấy cái chuyện mà thu phí bản quyền khi mở tình hình tiquy là cái chuyện ngu nhứt mà các bác từng nghĩ ra

thấy cái chuyện mà thu phí bản quyền khi mở tình hình tiquy là cái chuyện ngu nhứt mà các bác từng nghĩ ra, tứt nhiên là các bác toàn nghĩ chuyện ngu, nên bình chọn cái ngu nhứt nó cũng khó vãi, phải chi nó gom bi vô chỗ thằng cha chương idiot cho mình chửi mối chửi sỉ vô một chỗ thì hay quá, đằng này nó ở chỗ khác, mà lại chình ình ông nhạc sĩ mình cũng có tí quý mến (chắc giờ cũng hết), than ôi không thể và có thể vì một cái hồ trên núi sẽ chải đi sông ôi, chuyện khó vậy mà các bác cũng nghĩ ra được, còn bảo là thu mười năm nay rồi, các nước họ đều thế, haiz, cạn lời với ông, thôi tôi chịu khó khai kênh, tha mạng cho chương idiot, từ mai sẽ chuyển qua chửi VCPMC

  • Published On : 4 years ago on May 26, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : May 26, 2017 @ 1:35 pm
  • In The Categories Of : Uncategorized
';