Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

THÔNG BÁO ADD/ UNFRIEND FRIEND

THÔNG BÁO ADD/ UNFRIEND FRIEND
Mình có 1156 friends, mình dám chắc số hay tương tác ko quá 300. FB mình rất tào lao, vì vậy, các bạn ko còn nhu cầu tương tác vui lòng tự unfriend mình để mình add người khác. Các bạn khác lỡ request nhưng ko còn nhu cầu cũng vui lòng huỷ request vì mình hiện ko thể nhận request của ai do số request đã tới 1000 và mình ko thể check từng request.
Các post nghiêm túc mình đều để public nên bạn nhấn follow cũng coi được. Ko cần phải là friend nha!
Thú thật là ko biết lọc friend kiểu gì luôn!

  • Published On : 4 years ago on May 26, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : May 26, 2017 @ 1:45 pm
  • In The Categories Of : Uncategorized
';