Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

Tin tưởng

Tin tưởng, tạo điều kiện, giúp đỡ hết mức cho 1 ai đó. Nhưng cái b nhận lại chỉ là sự phủ nhận…
Họ nghĩ rằng, những cái b giúp họ, họ cũng phải bỏ công sức mới có được như thế
B tạo điều kiện cho họ làm việc và họ phải bỏ công – sức ra kiếm tiền từ việc làm đó. Với họ đó ko phải là giúp đỡ mà là điều tất nhiên??!
Vậy như thế nào mới được gọi là giúp đỡ ???
B nên nhớ tiền không tự sinh ra, ko ai mang tiền đến dúi vào tay cho không bạn đc.
Muốn kiếm được tiền, muốn thành công phải biết nắm bắt và trân trọng cơ hội mà người khác mang đến cho m. Đừng có được chút thành công lại gạt bỏ, phủ nhận những điều đó… Vì cơ hội tuyệt đối k bao giờ đến lần thứ 2
See Translation

  • Published On : 4 years ago on July 29, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : July 29, 2017 @ 1:13 am
  • In The Categories Of : Uncategorized
';