Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

TƯ TƯỞNG CỦA NGUYỄN TRÃI VỀ SỰ SỤP ĐỔ CỦA THỊ TRƯỜNG THỊT LỢN

TƯ TƯỞNG CỦA NGUYỄN TRÃI VỀ SỰ SỤP ĐỔ CỦA THỊ TRƯỜNG THỊT LỢN.
Trong bài thơ Quan Hải, Ức Trai viết: “Hoạ phúc hữu môi phi nhất nhật.” (Hoạ phúc đều có nguyên do, đâu chỉ một ngày).
Bắt đầu để ý đến thị trường thịt lợn lúc này vì có quá nhiều báo hỏi xin ý kiến. Cứ tưởng mình không ăn thịt lợn thì có thể giả mù giả điếc làm ngơ. Nhưng để ý tìm hiểu, suy nghĩ thêm, thì thấy đúng như là Cụ Nguyễn Trãi nói. Cấm có sai.
Giờ đây ta hết đổ cho Tàu đóng cửa biên giới đến Khâu Phân Phối có vấn đề. Theo tôi khâu phân phối không có vấn đề gì. Vì có thì nó đã có vấn đề từ trước chứ không phải đợi đến lúc này. Về phía Tàu thì hãy xem mình trước rồi hẵng nói người.
Nhắc lại Khâu Phân Phối: Vì sao giờ bắt họ phải chịu rủi ro do người khác gây ra? Hỏi tức là trả nhời.
Sẽ có bài phân tích sâu nếu đủ thời gian ngồi viết. Haizzz… “Một phút thanh nhàn trong thuở ấy. Nghìn giò ước đổi được hay chăng?” (Giò: ý là giò lợn, lúc này không có tâm trí nghĩ tới Ngọc Trinh).
Hoang Huong hãy chịu khó làm Tô Thị đợi bài anh. Đôi khi bài không về luôn.

  • Published On : 5 years ago on April 27, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : April 27, 2017 @ 1:57 pm
  • In The Categories Of : Uncategorized
';