Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

Tụi bây ăn tôm nhiều vào ăn mạnh lên

Tụi bây ăn tôm nhiều vào ăn mạnh lên, cướp giật, đánh nhau giành tôm mà ăn, nhà anh nuôi tôm, xuất khẩu tôm cho mấy đứa nè !!! Ăn đi, đứa nào ko ăn tao đánh cho bể đầu. Ăn ăn ăn đi nào, để tôm lên giá bố mày giàu.

  • Published On : 4 years ago on May 24, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : May 24, 2017 @ 7:20 am
  • In The Categories Of : Uncategorized
';