Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

VÀI DÒNG VỀ CUỐN SÁCH

VÀI DÒNG VỀ CUỐN SÁCH
“CÔNG TRÌNH CỦA NƯỚC PHÁP Ở BẮC KỲ”
(L’OEUVRE DE LA FRANCE AU TONKIN)
của tác giả ALBERT GAISMAN
Cuốn sách khổ 14x20cm này dày 240 trang cộng với 4 bản đồ, và được xuất bản năm 1906 (107 năm trước) ở Paris bởi nhà xuất bản Félix Alcan, một nhà xuất bản khá nổi tiếng. Lời giới thiệu sách là của J. L. De Lanessan, Cựu Toàn Quyền Đông Dương, cựu Bộ Trưởng Hải Quân Pháp.
Cuốn sách kể lại một cách vô tư tất cả các sự việc đã xảy ra trước lúc, trong lúc, và sau lúc Pháp chiếm Bắc Kỳ và là một nguồn sử liệu cực quý.
Ngoài lời giới thiệu sách của cựu Toàn quyền Đông Dương De Lanessan và lời nói đầu của tác giả, cuốn sách được chia làm VIII chương.
Chương I từ trang 7 – 47 nói về: Các chi tiết địa dư – Cuộc viễn chinh của Francis Garnier – Hiệp ước ký kết năm 1784.
Chương II từ trang 48 – 55 nói về: Chính sách kinh tế mới của nước Pháp.
Chương III từ trang 56 – 78 nói về: Cuộc chinh phục – Mâu thuẫn và va chạm với Trung Hoa – Vụ Bắc Lệ – Vụ Lạng Sơn – Hiệp ước ký với Trung Hoa.
Chương IV từ trang 79 – 111 nói về: Việc bình định.
Chương V từ trang 112 – 153 nói về: Tính tình dân Annam, tổ chức gia đình và xã hội – Người Annam – Người nông dân và người thợ công nghiệp – Việc cần thiết là phải có trường dạy nghề thực hành – Thuế má.
Chương VI từ trang 154 – 200 nói về: Tạo hóa lợi cho lãnh thổ chiếm cứ là xứ Bắc Kỳ – Kỹ nghệ – Mỏ than – Nghề kéo sợi bông – Hãng xi măng – Kỹ nghệ nấu rượu – Kỹ nghệ làm bột – Dệt lụa – Cảng Hải Phòng – Việc xuất cảng – Việc nhập cảng – Tổ chức việc buôn sỉ – Kỹ nghệ làm đồ uống.
Chương VII từ trang 201 – 216 nói về: Quan hệ giữa xứ Bắc Kỳ và Vân Nam – Vân Nam – Sự cần thiết phải có cơ quan tín dụng.
Chương VIII từ trang 217 – 227 nói về: Các đồng minh cần thiết của nước Pháp ở Viễn Đông.
Phụ đính từ trang 229 – 237 nói về: Phong trào thương mại tổng quát của Đông Dương từ 1895 tới 1904 tính bằng hàng triệu quan – Phong trào thương mại đặc biệt của Đông Dương với Pháp quốc tính bằng hàng triệu quan – Nhập cảng – Xuất cảng.
Cuốn sách là một nguồn tài liệu rất quý về tất cả những gì người Pháp đã mưu toan, đã dự tính, và đã làm sau khi chiếm được Bắc Kỳ…
(Trích hồi ký 60 năm chơi sách, chương VI)
Vũ Anh Tuấn

  • Published On : 4 years ago on May 20, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : May 20, 2017 @ 6:24 am
  • In The Categories Of : Uncategorized
';