Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

VIỆC NÀO RA VIỆC NẤY

VIỆC NÀO RA VIỆC NẤY
Viết bài phê bình chương trình và sách giáo khoa, ngay từ đầu tôi đã xác định không thể không gây mất lòng quý thầy và quý bạn của tôi, những người có tham gia vào các đại dự án ấy.
Một bạn nói với tôi, ông đánh ai thì đánh, chừa tôi ra nhé!
Tôi nói, không phải đánh đấm gì mà phản biện, tranh luận để đi đến mục tiêu chung. Điều chúng ta cùng muốn là giáo dục tốt hơn lên để con cháu chúng ta sánh vai với cường quốc năm châu chứ không phải lao vào tiêu tiền dự án như con thiêu thân!
Giáo dục đang gánh trên vai vận mệnh quốc gia, dân tộc.
Nếu có sự mất lòng quý thầy, quý bạn thì tôi đành chấp nhận vậy.
Giữa quý thầy, quý bạn và vận mệnh quốc gia, dân tộc, tôi đành phải chọn quốc gia dân tộc đưa lên hàng đầu. Mỗi đồng tiền chi tiêu cho dự án là mỗi giọt mồ hôi nước mắt của dân và là món nợ khổng lồ con cháu chúng ta phải trả. Hãy tiêu tiền có trách nhiệm!
Mong quý thầy, quý bạn thông cảm. Với tôi việc nào ra việc nấy, không lấy tình riêng hay tiền bạc ra làm chỗ đánh đổi.
Tình thầy trò, tình bạn bè không thay đổi ngay cả khi tranh cãi quyết liệt nhất!
Có một sự thật là, từ lần cải cách đầu tiên cho đến nay, giáo dục càng ngày càng xuống cấp trầm trọng. Không phải các cải cách đều sai, nhưng tại sao càng cải cách càng rối loạn. Sự rối loạn ấy là do lỗi hệ thống mà không ai chịu vạch ra.
Trước khi viết tiếp loạt bài về Dự án Chương trình và sách giáo mới, tôi xin nói rõ như vậy để khỏi gieo rắc ân oán không cần thiết!

  • Published On : 4 years ago on May 13, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : May 13, 2017 @ 1:12 am
  • In The Categories Of : Uncategorized
';