Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

Vương cung thánh đường chánh toà Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Saigon (nhà thờ Đức Bà) đã được toà thánh Vatican tấn phong Basilica

Vương cung thánh đường chánh toà Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Saigon (nhà thờ Đức Bà) đã được toà thánh Vatican tấn phong Basilica, là một trong những công trình có giá trị bậc nhất Saigon, và ngay cả trên toàn Việt Nam. Giá trị lịch sử, giá trị tôn giáo lẫn giá trị kiến trúc.
Từng viên gạch này được người Pháp chở từ xứ họ sang đây. Sau hơn một thế kỷ, chúng vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, vẫn rói tươi, vẫn vẹn nguyên, không bám dù chỉ một sợi rêu hay mốc.
Vậy mà khắp nơi, trên mấy bức tường là chi chít những thứ này đây. Thấy mà xót lòng khủng khiếp. Hỡi những bạn trẻ, chúng tôi không cần các bạn phải cống hiến hay giữ gìn, không cần các bạn phải thay avatar “Tôi chọn cá”, không cần các bạn phải xuống đường kêu gào bảo vệ môi trường, không cần các bạn phải khóc tượng khóc cây khóc bậc thềm. Chỉ cần các bạn đừng mất dạy, đừng ngu dốt bằng cách phá hoại những di sản theo cách này, là tốt lắm rồi.
Học hành cho lắm, ăn mặc cho đẹp mà văn-hoá-nền như cứt, phải biết nhục chứ.

  • Published On : 4 years ago on May 17, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : May 17, 2017 @ 10:00 am
  • In The Categories Of : Uncategorized
';